Artist’s statement

Om min billedkunstneriske praksis

 

Mit arbejde handler om en kontinuerlig søgen efter tegn. Tegn på hvad? kunne man spørge – og svaret ville blive: Bare tegn. Ikke på noget – eller nogen bestemt betydning.  Mere følelsen af at et sted, en genstand, en duft eller lyd er værd at iagttage og fortælle om. At dette kan rumme noget eller vise hen til noget og blive en sprække i verdens overflade.

 

Som kunstner følger jeg mine fascinationer som kompas. Når jeg bliver opmærksom på tegn, ved jeg, at jeg skal fortælle om det. Det er min metode: At søge, at finde, at fortælle. Ofte sker det i et nærsyn. Mit blik er rettet ind i krogene, mod detaljerne, fordi det tit er her, i det oversete, i skyggerne, at overraskende tegn dukker op.

 

Tidligere har jeg interesseret mig meget for erindringen. Dens udspring i tingene. Hvordan ting igangsætter erindring eller fastholder betydninger som mindesmærker og memorabilia. Eller den uventede association ved mødet med en for så vidt tilfældig genstand. Katapulteringen ud af nuet. I dag er det mere subtilt: Min fascination kredser om fornemmelsen af at støde på ting og tegn, hvis betydning jeg ikke kender, men som jeg oplever åbner for betydningsdannelse. Det er dette, jeg gerne vil fortælle om og med udgangspunkt i.

 

Jeg vil gerne invitere de, der ser på mine værker, til at indgå i det samme slags møde med tingene og tegnene. Til at se og fornemme oversete betydninger – med den iboende risiko for at forvilde sig og blive svimmel.

 

Metoden er altså sanselig – baseret på ideen om at jeg er et oplevende kunstnersubjekt. Jeg hævder ikke at besidde den romantiske positions beåndede indsigt. Derimod er den rene idiosynkrasi en nærliggende risiko. For ikke at sige galskaben. Som den gamle mand i Paul Austers roman By af glas, der samler bortkastede genstande i Manhattans gader efter et system, som måske eller måske ikke kan identificeres og aflæses rationelt. Eller som hos George Perec i En mand der sover, hvor en mand gradvist går i opløsning, mens han forsøger at lade byens detaljerigdom passere gennem sit sanseapparat.

 

Jacob Hoff (DK) f. 1976. Billedkunstner. Bor og arbejder i København. Uddannet på Københavns Universitet (BA i kunsthistorie 2002) og Århus Kunstakademi (2002-2006). Arbejder med maleri og fotografi.